ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ

 Πρόκειται για τη διαδικασία με την οποία ελέγχεται και επιτυγχάνεται η συμμετρική κατανομή του βάρους σε έναν τροχό, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή και χωρίς κραδασμούς κίνηση του οχήματος. Η ζυγοστάθμιση των τροχών του αυτοκινήτου είναι απαραίτητη μετά από κάθε αλλαγή ελαστικών, αλλά και κάθε φορά που πραγματοποιείται “πίσω-μπρος”.

Κάθε φορά που τοποθετείται ένα καινούριο ελαστικό στον τροχό ενός οχήματος, πρέπει  απαραίτητα να έχει προηγηθεί ζυγοστάθμιση. Η ζυγοστάθμιση έχει πρωτεύοντα ρόλο για τη σωστή λειτουργία των ελαστικών.  Ένας τροχός που δεν είναι σωστά ζυγοσταθμισμένος, εμποδίζει την ομαλή κίνηση του οχήματος και δεν επιτρέπει στον οδηγό σε καμία περίπτωση να οδηγήσει σωστά, αφού το όχημα συνεχώς θα έχει την τάση να βγαίνει εκτός πορείας, με συνέπεια να γίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνη η οδήγηση, ακόμα και αν κινείται σε χαμηλή ταχύτητα. Η ζυγοστάθμιση που εφαρμόζουμε εμείς, είναι δυναμική. Και αυτό γίνεται έτσι ώστε να μην παρατηρείται το φαινόμενο συγκέντρωσης βάρους στη μια πλευρά της στεφάνης του τροχού.

 Στο κατάστημα μας αναλαμβάνουμε την ζυγοστάθμιση του οχήματος σας με συνέπεια ώστε να βεβαιωθούμε ότι τα ελαστικά, αλλά και εν γένει όλο το τροχιακό υλικό βρίσκεται απόλυτα στη θέση του και όλα τα συστήματα λειτουργούν ομαλά.